hjb
fragment obrazu
.

Program ideowy

kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Legnicy

Kościół trójnawowy, orientowany wg projektu architekta Rolanda Kacperskiego.

Na osi świątyni w prezbiterium, witraż patronalny parafii - „Najświętsze Serce Pana Jezusa”. W przedsionku natomiast witraż „Ostatnia Wieczerza”. Tak więc oś kościoła podkreśla aspekt eucharystyczny świątyni. Związek eucharystii i Serca Pana Jezusa jest oczywisty (np. cud Eucharystyczny w Lanciano).

Po obu stronach głównego witraża dwa okna witrażowe - „Anioł Chleba” i „Anioł Wina” kontynuują wątek eucharystyczny programu ideowego. Nad prezbiterium góruje witraż „Ducha Świętego”.

W dwunastu oknach naw bocznych rozpisana jest Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jeden z witraży poświęcony jest św. Małgorzacie Marii Alacoque. Symbolika witraży litanii jest omówiona w osobnym artykule dr Wacława W. Szetelnickiego przy prezentacji poszczególnych okien.

Obok pierwszego witraża - „Chrzest Jezusa” stoi chrzcielnica. Litanię kończy witraż „Adoracja Baranka” obok którego usytuowane jest sakramentarium-tabernaculum wraz z klęcznikiem do adoracji eucharystycznej. Wewnątrz chroniona szybą kuloodporną widoczna monstrancja. Witraż w części dolnej jest przezroczysty by wierni poza kościołem mogli również mieć kontakt wzrokowy z oświetlonym wieczną lampką tabernacukum. Po uporządkowaniu terenu na zewnątrz kościoła planowany jest w tym miejscu kamienny klęcznik do adoracji nawet w porze zamkniętej świątyni.

Wokół witraża głównego złota brosza , jest to miejsce przewodniczenia w czasie liturgii.

W centrum prezbiterium kamienny ołtarz. Ponad ołtarzem „Grupa Ukrzyżowania” nawiązuje do tradycji belki tęczowej. Format mensy ołtarzowej i podstawy grupy ukrzyżowania są identyczne - ofiara ołtarza jest kontynuacją ofiary na Golgocie. Na podstawie „Grupy Ukrzyżowania” napis „OTO MATKA TWOJA” .

Matka Boża stoi po lewej stronie grupy, również po lewej stronie w nawie bocznej znajduje się w bogatej ramie obraz "Matki Bożej Nieustającej Pomocy". Nad chórem rozeta "Muzykujący aniołowie" z napisem JHS .

Program ideowy świątyni opracował proboszcz parafii ks. Jan M. Gacek i ks. dr Jan Klinkowski.“Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milczącej adoracji Jezusa, ukrytego w hostii. Trwajcie w modlitwie adoracji i uczcie wiernych tej modlitwy.W niej znajdą pocieszenie i światło przede wszystkim ludzie strapieni.”

Warszawa 25 maja 2006 r. - Benedykt XVIAdoracja Najświętszego Sakramentu w każdy piątek od godz. 7.30 do 18.00.


Strona parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy.