OŁTARZ ŚW. ANTONIEGO W LEGNICY

STARY RATUSZ W LEGNICY

STARY WEGLINIEC - OŁTARZ

IMBRAMOWICE - OŁTARZ

IMBRAMOWICE - AMBONA

IMBRAMOWICE - RZEŻBY

IMBRAMOWICE - EPITAFIUM

IMBRAMOWICE -CHRZCIELNICA

KONARY - OŁTARZ

OŁTARZ ŚW. FRANCISZKA W LEGNICY

OŁTARZ SERCA P.JEZUSA W LEGNICY

Aby obejrzeć duży obrazek należy KLIKNĄĆ przycisk pod małym obrazkiem.

OŁTARZ ŚW. ANTONIEGO
KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA W LEGNICY

OBIEKT:

Ołtarz boczny św Antoniego znajduje się w kosciele parafialnym p.w. św Jana Chrzciciela w Legnicy. Obiekt pochodzi z pocz.XVIII w.Został przeniesiony w XIX w.na obecne miejsce z likwidowanego kościoła franciszkańskiego, który znajdował się za Bramą Chojnowską.

OPIS PRAC:

Ołtarz był trzykrotnie przemalowywany a obraz św. Antoniego podklejono na płótnie klajstrem.Podczas demontażu na jednym z promieni glorii znaleziono napis: "Neuman 1859", prawdopodobnie okres ostatniej konserwacji.Oltarz stał na gruncie a posadzka piaskowcowa zaczynała sie poza ołtarzem. Wlgoć migrowała ku górze niszcząc podstawę.Groziło to zawaleniem całości, co niechybnie spotka inne ołtarze boczne w tym kościele. Prace konserwatorskie polegaly na usunięciu przemalowań do orginalnej polichromii / 90% zachowania /. Usunięto schlagmetal ze złoceń i położono złoto płatkowe.Obraz oczyszcczono i dublowano.

CZAS TRAWANIA PRAC ; V - 1994 - VI - 1995

POWRÓT DO GÓRY


galeriagallery

Aby obejrzeć duży obrazek należy KLIKNĄĆ przycisk pod małym obrazkiem.

LEGNICA - STARY RATUSZ

OBIEKT:

Fresk w przedsionku hallu Starego Ratusza w Legnicy na plafonie 180 X 220 cm. przedstawia herb miasta Legnicy i pochodzi z okresu powstania ratusza / II ćw. XVIIIw. / . Do 1995 r. pod warstwą farby.

OPIS PRAC:

Plafon oczyszczono z przemalowań farb klejowych i emulsyjnych. Instalację elektryczną biegnąca przez malowidło usunięto a bruzdę w tynku wypełniono. Pęknięcia i ubytki uzupełniono. Czysty fresk utrwalono. Całość retuszowano a fragmęty brakujące rekonstruowano. Tło pomalowano w technice wapiennej.

CZAS TRAWANIA PRAC ; X-XI 1995

POWRÓT DO GÓRY


galeriagallery


Aby obejrzeć duży obrazek należy KLIKNĄĆ przycisk pod małym obrazkiem.

STARY WĘGLINIEC - OŁTARZ

OBIEKT:

Ołtarz w kościele parafialnym w Węglińcu Starym pochodzi z końca XVII w.W 1949 r. kościól przejęty przez katolików. Ołtarz wielokrotnie przemalowywany / na kolumnach oltarza zidentyfikowano 6 warstw farby/.

OPIS PRAC:

Ołtarz oczyszczono z przemalowań, zdemontowano elementy dekoracji snycerskiej, wszystkie elementy poddano dezynsekcji. Złocenia oczyszczono i powtórnie złocono złotem płatkowym.Całość polichromii retuszowano i rekonstruowano następnie zawoskowano. W medalionie zwieńczenia pod trzema warstwami farby odkryto zniszczony obraz z XVII w. ze sceną złożenia do grobu. Malowidło oczyszczono i retuszowano. W ołtarzu rekonstruowano antependium i uszaki.

CZAS TRAWANIA PRAC ; V -XII.1996 R.

POWRÓT DO GÓRY


galeriagallery

Aby obejrzeć duży obrazek należy KLIKNĄĆ przycisk pod małym obrazkiem.

IMBRAMOWICE - OŁTARZ

OBIEKT:

Ołtarz barokowy w kościele parafialnym w Imbramowicach pochodzi z pocz. XVIIIw. Gruntownie restaurowany w latach siedemdziesiatych XIXw.

OPIS PRAC:

Ołtarz rozebrano na elementy skŁadowe, oczyszczono, impregnowano.Obiekt wielokrotnie przemalowywany / 6 wrstw /oczyszczono do orginalnej warstwy / stan zachowania w 80% /.Dekoracje snycerskie i rzeźbiarskie oczyszcczono i powtórnie złocono złotem płatkowym. W czasie prac udowodniono, że"gotycka" rzeżba Matki Bożej z Dzieciątkiem jest XIX wieczną kopią.

CZAS TRAWANIA PRAC ; X.1994 - VI.1995

POWRÓT DO GÓRY


galeriagallery

Aby obejrzeć duży obrazek należy KLIKNĄĆ przycisk pod małym obrazkiem.

IMBRAMOWICE - AMBONA

OBIEKT:

Schody i kosz ambony pochodzą z XIX w. i są nieudolną kopią wcześniejszego obiektu. Odnaleziono ślady pożaru który zniszczył część wnętrza kościoła. Baldachim nad ambonąjest orginalny i pochodzi z tego samego okresu co ołtarz.

OPIS PRAC:

Ambonę rozebrano na elementy składowe, oczyszczono, impregnowano i poddano dezynsekcji. Dekoracje snycerskie oczyszcczono i powtórnie złocono złotem płatkowym. Rekonstruowano polichromię w/g kolorystyki ołtarza gł.

CZAS TRAWANIA PRAC VI- VIII.1996

POWRÓT DO GÓRY


galeriagallery

Aby obejrzeć duży obrazek należy KLIKNĄĆ przycisk pod małym obrazkiem.

IMBRAMOWICE - RZEŹBY

OBIEKT:

Rzeżby barokowe. pochodą z pocz. XVIIIw. Gruntownie restaurowany w latach siedemdziesiątych XIXw.

OPIS PRAC:

Rzeżby zdestruowane przez drewnojady wymagały cłkowitej impregnacji przez zanurzenie.Wyłomy i ubytki dorzeżbiono, polichromię retuszowano i rekonstruowano, złocenia odtworzono złotem płatkowym.

CZAS TRAWANIA PRAC ; VIII.1996 - VI.1997

POWRÓT DO GÓRY


galeriagallery

Aby obejrzeć duży obrazek należy KLIKNĄĆ przycisk pod małym obrazkiem.

IMBRAMOWICE - OŁTARZ BOCZNY / EPITAFIUM /

OBIEKT:

Epitafium o funkcji ołtarza bocznego powstało w końcu XVII w. jako pomnik ekspiacyjny. Wilokrotnie przemalowywane zostało poddane gruntownej restauracji w latach siedemdziesiatych XIXw.

OPIS PRAC:

Epitafium rozebrano na elementy składowe, oczyszczono, impregnowano.Obiekt oczyszczono do orginalnej warstwy / czarń /.Dekoracje snycerskie i rzeżbiarskie oczyszcczono i powtórnie złocono złotem płatkowym. Obrazy konserwowano, dziewiętnastowieczny obraz "Ukrzyżowania" dublowano.Przy oczyszczaniu nadsdtawy dolnej odkryto tekst orginalnego epitafium.

CZAS TRAWANIA PRAC ; X-XII.1997

POWRÓT DO GÓRY


galeriagallery

Aby obejrzeć duży obrazek należy KLIKNĄĆ przycisk pod małym obrazkiem.

IMBRAMOWICE - CHRZCIELNICA

OBIEKT:

Barokowa chrzcielnica pochodzi z pocz. XVIIIw. powstała w tym samym czasie co oltarz gł. i ambona.

OPIS PRAC:

Chrzcielnicę oczyszczono i impregnowano. Wyłomy i ubytki dorzeżbiono, złocenia uzupełniono złotem płatkowym.Rekonstruowano pierwotną kolorystykę

CZAS TRAWANIA PRAC ; V- VIII.1998 r.

POWRÓT DO GÓRY


galeriagallery

Aby obejrzeć duży obrazek należy KLIKNĄĆ przycisk pod małym obrazkiem.

KONARY - OŁTARZ

OBIEKT:

Neogotycki ołtarz powstały na początku XXw. na miejscu wcześniejszego ołtarza barokowego. Tuż po wojnie zdewastowany przez żołnierzy sowieckich i uporządkowany przez wiernych "sposobem gospodarskim"

OPIS PRAC:

Ołtarz oczyszczono z przemalowań do perwotnej kolorystyki, porozbijane rzeźby poklejono a wyłomy dorzeźbiono. Złocenia schlagmetalem zastąpiono złotem płatkowym. Doprojektowano i wykonano nowe sprzęty w stylu ołtarza.

CZAS TRAWANIA PRAC ;1998/1999 r.

POWRÓT DO GÓRY


galeriagallery

Aby obejrzeć duży obrazek należy KLIKNĄĆ przycisk pod małym obrazkiem.

OŁTARZ ŚW. FRANCISZKA
KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA W LEGNICY

OBIEKT:

Ołtarz boczny w kościele pw. św. Jana w Legnicy. Barokowy ołtarz przeniesiono w połowie XIXw. z rozebranego kościoła franciszkańskiego w Legnicy .

OPIS PRAC:

Ołtarz był dwukrotnie przemalowywany a obraz św. Franciszka był konserwowany w końcu XIXw. Prace konserwatorskie polegaly na usunięciu przemalowań do orginalnej polichromii / 85% zachowana /. Usunięto schlagmetal ze złoceń i położono złoto płatkowe.Obraz oczyszczono.

CZAS TRAWANIA PRAC ; OD X 1999R. DO VI 2000 r.

POWRÓT DO GÓRY


galeriagallery

Aby obejrzeć duży obrazek należy KLIKNĄĆ przycisk pod małym obrazkiem.

OŁTARZ SERCA P.JEZUSA
KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA W LEGNICY

OBIEKT:

Ołtarz boczny w kościele pw. św. Jana w Legnicy.Zaprojektowany w całości przez dwu artystów z Berlina - Mrowetz i Winter.

OPIS PRAC:

Ołtarz zachował się w swej pierwotnej postaci tak jak go postawiono w końcu XIXw.Prace renowacyjne polegały na usunięciu zabrudzeń i drobnych uszkodzeń rzeźb oraz polichromii. Zastąpiono pierwotne brązy złotem płatkowym kładzionym na mat.

CZAS TRAWANIA PRAC ; OD X 1999R. DO VI 2000 r.

POWRÓT DO GÓRY


galeriagallery