HENRYK JAN BACA

LISTA PRAC LIST OF WORKS


1/ "ZACHÓD SŁOŃCA" - 150x100 - akrylik, canvas - CCXI/1972 -
"SUN SET" /1
2/ "ZACHÓD KSIĘŻYCA" - 150x100 - akrylik, canvas - CCXII/1972 -
"MOON SET"/2
3/ "NIECH SIĘ STANIE ŚWIATŁOSĆ" - 120 x 150 - akrylik, canvas - CCLVIII/1977 -
"LET THE LIGHT BE ON" /3
4/ "TWOJA I MOJA GRANICA" - 150 x 100 - akrylik, canvas - CCLI/1977 -
"YOUR AND MEIN BORDER" /4
5/ "ALFA I OMEGA" - 240 x 120 - akrylik, canvas - CCLIX/1977 -
"ALPHA AND OMEGA" /5
6/ "WIELKI BABILON" - 160 x 140 - akrylik, canvas - CCXIII/1978 -
"GREAT BABYLON" /6
7/ "CZARNA DZIURA" - 120 x 150 - akrylik, canvas -CCXIII/1979 -
"BLACK HOLE" /7
8/ "CZŁOWIEK Z CAŁUNU" - 150 x 120 - akrylik, canvas -CCLXXXI/1979 -
"MAN OF SHROUD" /8
9/ "ANIOŁ ŚMIERCI" - 120 x 150 - akrylik, canvas - CCLXXXII/1979 -
"ANGEL OF DETH" /9galeriagallery10/ "UPADEK" - 120 x 150 - akrylik, canvas - CCXCII/1980 -
"THE DOWNFALL VI" /10
11/ "TRUDNE PRZEJSCIE" - 120 x 150 - akrylik, canvas -CCXCVIII/1980 -
"DIFFICULT PASSAGE" /11
12/ "OSTATNIA FALA" - 38X55 - acrylic, canvas - CCCLXI/1983 -
"THE LAST WAVE" /12
13/ "UMARŁE MIASTO VIII" - 38X55 - acrylic, canvas - CCCLXII/1983 -
"DEAD TOWN VIII" /13
14/ "UMARŁE MIASTO IX" - 38X55 - acrylic, canvas - CCCLXIII/1983 -
"DEAD TOWN IX"" /14
15/ "BOMBA" - acrylic, canvas - CCCLXXX/1983 -
"THE BOMB" /15
16/ "MĄŻ BOLESCI" - 40 x 60 - akrylik, canvas - CDXI/1984 -
"THE MAN OF SICKNESS" /16
17/ "ZACZAROWANA WYSPA" - 65 x 46 - akrylik, canvas - CDXVI/1984 -
"MAGIC ISLAND" /17
18/ "PRZEJSCIE O ZMROKU" - 55 x 38 - akrylik, canvas - CDXXXIII/1985 -
"PASSAGE AT NIGHTFALL" /18
19/ "UCIECZKA DO EGIPTU" - 150x 120 - akrylik, canvas - CDXXXIV/1985 -
"ESCAPE TO EGYPT" /19
20/ "EWAKUACJA" - 100 x 130 - acrylic, canvas - CDXXXV/1985 -
"EWAKUATION"/20
21/ "ŚW. JERZY" - 100 x 130 - akrylik, canvas - CDXXXV/1985 -
"SAINT GEORGE" /21
22/ "ANIOŁ I TOBIASZ" - 150 x 120 - akrylik, canvas - CDXLVII/1985 -
"ANGEL AND TOBIAS" /22
23/ "WYGNANIE Z RAJU" - 38 x 55 - acrylic, canvas - CDLXXIX/1987 -
"EXPULSION FROM PARADISE" /23
24/ "HEJ" - acrylic, canvas - 60 x 81 -CDXCIII/ 1987 -
"HEY" /24
25/ "BUKIET" - acrylic, canvas - 60 x 81 - CDXCV/ 1987 -
"BOUQUET" /25
26/ "CZTEREJ JEŹDŻCY APOKALIPSY" - 150x 120 - akrylik, canvas - CDXCVIII/1987 -
"FOUR RIDES OF APOCALIPSE" /26
27/ "WYGNANIE Z RAJU II " - 81 x 60 - acrylic, canvas - CDXCIX/1988 -
"EXPULSION FROM PARADISE II " /27
28/ "OŁTARZ" - 55 x 38 akrylik, canvas -CDXCIII/1988 -
"ALTAR" /28
29/ "OFIARA" - 81 x 60- akrylik, canvas - DIII/1988 -
"SACRIFICE" /29
30/ "MĘŻCZYZNA I KOBIETA" - 150 x 120 - akrylik, canvas - DVI/1988 -
"MAN AND WOMAN" /30
31/ "BUKIETY" - tiptych - 38 X 55, 55 X 55, 38 X 55- acrylic, canvas - DXXXI/II/III/1989 -
"BOUQUETS" /31galeriagallery32/ "ŚW. KRZYSZTOF" - 160 x 60 - akrylik, canvas - DXLIII/1990 -
"SAINT CHRISTOPHER" /32
33/ "SPOTKANIE ZE ŚWIATŁEM " - 60 x 40 - acrylic, canvas - DLVIII/1991 -
"MEETING WITH THE LIGHT" /33
34/ "PRZEPRAWA" - 81 x 60 - akrylik, canvas - DLXII/1991 -
"PASSAGE" /34
35/ "OCZEKIWANIE" - 60 x 40 - acrylic, canvas - DLXIII/1991 -
"THE WAITING" /35
36/ "EREMITA" - 116 x 92 - akrylik, canvas - DLXVIII/1992 -
"HERMIT" /36
37/ "GŁUPIEC" - 116 x 92 - akrylik, canvas - DLXX/1992 -
"FOOL" /37
38/ "KRYSZTAŁ" - 81 x 60 - akrylik, canvas - DLXXI/1993 -
"CRYSTAL" /38
39/ "ZMARTWYCHWSTANIE" - 150 X 120 - acrylic, canvas - DLXXII/1993 -
"RESURRECTION" /39
40/ "SCHODY" - 81 x 60 - akrylik, canvas - DLXXIV/1993 -
"UPSTAIRS" /40
41/ "DROBIAZGI" - 81 x 60 - akrylik, canvas - DLXXV/1993 -
"ODDS AND ENDS" /41
42/ "RÓG OBFITOŚCI" - 81 x 60 - akrylik, canvas - DLXXVII/1993 -
"HORN OF PLENTY" /42
43/ "PUSTYNNE ILUZJE" - 81 x 60 - akrylik, canvas - DLXXIX/1994 -
"DESERT'S ILUSIONS" /43
44/ "ŁÓDŹ PRZEWOŹNIKA" - 81 x 60 - akrylik, canvas - DXXXX/1994 -
"FERRYMAN'S BOAT" /44
45/ "MAG" - 116 x 92 - akrylik, canvas - DXCIV/1995 -
"MAGIC" /45
46/ "TWIERDZA" - 60 x 81 - akrylik, canvas - DCII/1996 -
"FORTRESS" /46
47/ "ZARASTAJĄCE ZŁUDZENIA" - 73 x 55 - akrylik, canvas - DCX/1996 -
"OVERGROVING ILUSIONS" /47
48/ "OGIEŃ" - 60 X 60 - akrylik, canvas - DCXI/1996 -
"FIRE" /48
49/ "LAS" - 27 x 35- acrylic, canvas - DCXIV/1996 -
"FOREST" /49
50/ "ŻAR" - 150 x 120 - akrylik, canvas - DCXX/1997 -
"THE FLAME" /50
51/ "ZWIASTOWANIE" - 150 X 120 - akrylik, canvas - DCXXI/1997 -
"ANNUNCIATION"/51
52/ "ZSTĄPIENIE DO PIEKIEŁ" - 150 x 120 - akrylik, canvas - DCXXII/1997 -
"DESCENT INTO HELL" /52
53/ "STRAŻNIK CIEMNEJ DOLINY" - 150 X 120 - akrylik, canvas - DCXXIII/1998 -
"RANGER OF DARK VALLEY" /53
54/ "ŁUK TRYUMFALNY" - acrylic, canvas - 60 x 81 - DCXXV/ 1998 -
"TRIUMPHAL ARCH" /54
55/ "UNOSZENI" - 81 X 60 - akrylik, canvas - DCXXVII/1998 -
"THE RISEING" /55
56/ "WYJŚCIE" - 81 x 65 - akrylik, canvas - DCXXVIII/1998 -
"WAY OUT" /56
57/ "OCZEKIWANIE NA PRZEWOŹNIKA" - acrylic, canvas - 24 x 36 - DCXXXIII / 1999 -
"WAINTING FOR FERRYMAN" /57
58/ "ASEKURACJA" - 109 x 78 - akrylik, canvas - DCXXXVI/1999 -
"SECURYITY" /58
59/ "LABIRYNT" - 130 x 100- akrylik, canvas - DXXXVIII/1999 -
"LABYRINTH" /59
60/ "KUSZENIE" - 93 x 67- akrylik, canvas - DXXXIX/1999 -
"TEMPTATION" /60
61/ "KUSZENIE ŚW. ANTONIEGO" - 150 x 120- akrylik, canvas - DXLI/1999 -
"TEMPTATION OF SAINT ANTHONY" /61
62/ "PRZYGLĄDAJĄCY SIĘ" - 81 x 60 - acrylic, canvas - DCXLIII/1999 -
"OBSERVER" /62
63/ "POLSKI KRUCYFIKS" - 58 x 72- akrylik, canvas - DXLVI/1999 -
"POLISH CRUCIFIX" /63galeriagallery64/ "DWIE GROTY" - tiptych - 133 X 82 - acrylic, canvas - DCXLVIII/2001 -
"TWO CAVES" /64
65/ "MODLĄCY SIĘ" - acrylic, canvas - 92 x 55 - DCLXXI/2002 -
"PRAYER" /65
66/ "WYGRAŻAJACY" - 92 x 73 - acrylic, canvas - DCLXXVIII/2002 -
"THREAT" /66
67/ "ŻARLIWA MODLITWA" - acrylic, canvas - 92 x 50 - DCLXXVIII/2002 -
"FLAME PRAYER" /67
68/ "COŚ SIĘ ... DZIEJE ZA MOIMI PLECAMI" - 80 x60 - acrylic, canvas - CDLXX/2003 -
"SOMETHING HAPPEN ? BEHIND MY BAG" /68
69/ "TRAWKA O ŚWICIE" - 33 x 38 - acrylic, canvas -DCLXXII/2003 -
"GRAS IN THE SUNRISE" /69
70/ "KOGUT" - acrylic, canvas - DCLXXVIII/2003 -
"COCK" /70
71/ "ZEFIR" - acrylic, canvas - DCLXXV/2003 -
"ZEPHYR" /71
72/ "PRZESUWACZ PŁONIENI" - 40 x 70 - acrylic, canvas - DCLXXIX/2003 -
"PUSHER OF FLAME" /72
73/ "ANIOŁ I TOBIASZ 3" - acrylic, canvas - DCLXXX/2003 -
"ANGEL AND TOBIAS 3" /73
74/ "PRZETRWAĆ" - acrylic, canvas - DCLXXV/2003 -
"SURVIVE" /74
75/ "ŹDŹBŁA" - 150 x 120 - akrylik, canvas -CCLXXXI/79 -
"STALKS" /75
76/ "ZERWANA NIĆ" - 87 X 73 - acrylic, canvas - DCLXXXVI/2003 -
"BROAKEN THREAD" /76
77/ "OFERTA" - acrylic, canvas - DCLXXXVII/2003 -
"OFFER" /77
78/ "MOTYL" - acrylic, canvas - DCLXXXVIII/2003 -
"BUTTERFLY" /78
79/ "OGLĘDZINY" - 34 X 27 - acrylic, canvas - DCXCII/2003 -
"VISUAL INSPECTION /79
80/ "SPOTKANIE" - 73 X 55 - acrylic, canvas - DCXCIII/2003 -
"MEETING" /80
81/ "WIATR 2" - 114 x 92 - acrylic, canvas - DCXCV/2004 -
"WIND 2" /81
82/ "BŁĘKITNY PŁOMIEŃ" - 114 x 92 - acrylic, canvas - DCXCVI/2004 -
"BLUE FLAME" /82
83/ "ŚWIATŁA" - 92 x 73 - acrylic, canvas - DCXCVII/2004 -
"LIGHTS" /83
84/ "PRZEDMIOTY" - 92 X 73 - acrylic, canvas - DCXCIX/2004 -
"OBJECTS" /84
85/ "CHRYSTUS I ANTYCHRYST, ALBO ODWROTNIE" - tiptych - 46+81+46 X 60 - acrylic, canvas - DCC/2004 -
"CHRIST AND ANTICHRIST, OR INVERSELY "/85
86/ "POŻEGNANIE" - 92 x 73 - akrylik, canvas - DCCXI/2004 -
"SAYING GOODBYE" /86galeriagallery