Ur, 22. stycznia 1946r. we Wrocławiu. Studiamalarskie we Wrocławskiej Akademii./ wtedy PWSSP/ na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom w 1970r. w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego.  Uprawia malarstwo sztalugowe i grafikę i jak sam twierdzi jest twórcą  "symbolizmu parafialnego".

Born on the 22nd of January 1946 in Wroclaw. Studied at the Academy of Fine  Arts in Wroclaw, at the Department of Painting, Graphics and Sculpture..  Diploma in 1970 in the workshop of prof. Zbigniew Karpinski. Active in easel  painting, graphics and - to quote his own words - "parish symblism".

 
Credo 

A/ Prawda, dobro i piękno istnieją oczywiście - tak jak Prawda, Droga i Źycie  

Ty w to wierzysz ! 

B/ Sztuka i religia penetrują takie obszary istnienia, które są synchroniczne. 

Tego szukasz ! 

C/ Świat sztuki jeśli się skupić na nim samym, to tylko iluzja i oszustwo. 

To cię uwodzi ! 

D/ Nieprawda prawdziwej sztuki to kłamstwo podwójne. Zaprzecza dobru  

i prawdzie. 

Ty to wiesz! 

E/ Świat sztuki, język sztuki, nie mówi prawdy o tym co oglądasz, ale o tym co  

przeżywasz. To coś JEST równoległe. Tego nie dotkniesz, nie usłyszysz  

nie zobaczysz. 

Ale to jest to ! 

F/ Wszystko ma swój czas a sztuka jest dotknięciem nieznanego w czasie. 

Tam idziesz ! 

G/ Jeśli umiesz szukać - znajdziesz. Nie ma rzeczy niemożliwych. Sztuka jest 

rzeczą niemożliwą. Każdy kto tak myśli staje się artystą. 

I Ty nim jesteś !

Credo 

A/ The truth, goodness and beauty exist in reality as the truth, way and life do.  

You believe in it! 

B/ The art and religion penetrate such areas of life which are synchronous. 

You quest for it! 

C/ The world of art, if one considers this world separately is an illusion,  

imposture, lie 

It lures you! 

D/ The untruth of the real art is a double lie. denies the goodness and truth. It is  

a component of every creating, 

You know it. 

E/ The world of art and the language of art do not say the truth about something  

is parallel. Yur will neither touch it nor listen to nor see... 

But this something exist! 

F/ Everything has its time, and the art is a touch of the unknow in time. 

You go there! 

G/ If you can look for - you will find. Everything is possible. The art is possible.  

Everybody who thinks so becames an artist at the moment. 

You are an artist.

 
galeriagallery